Din Studio

Hälsa & Välmående

Visar 141 - 143 (143)

www.kristinasmedicinskafotvard.se

www.kristinasmedicinskafotvard.se

Kristinas medicinska fotvård i Luleå. En liten fotvårdsklinik med stort hjärta mitt i centrala Luleå.

enmeningsfullvardag.dinstudio.se

enmeningsfullvardag.dinstudio.se

Denna sidan visar en bok om att tillsammans bygga en meningsfull vardag och ett tryggt boende.
Boken är skriven av sjuksköterskorna och forskarna Inger James och Annica Kihlgren som har Örebro universitet som bas.
Denna bok är resultatet på två deltagarbaserade forskningsprojekt inom äldreomsorgen.
I bokens första del är deltagarna med och utvecklar en meningsfull vardag och utifrån det skapas en värdegrund. I den andra delen av boken bygger deltagarna ett tryggt boende

Visar 141 - 143 (143)