Din Studio

Hälsa & Välmående

Visar 161 - 165 (165)

dannekersterapi.dinstudio.se

dannekersterapi.dinstudio.se

Gestaltterapi och Regressionsterapi

www.tuina-terapi.se

www.tuina-terapi.se

Jag presenterar mitt arbete som TuiNa Terapeut, bakgrunden med TCM och helhetstänkandet. Jag berättar om de olika symtom som kan behandlas (allt från smärtsymtom, obalanser i fysiska funktioner och emotionella problem) och de olika metoderna jag använder mig av (akupressur, energetisk massage, samtal, töjning, ledjustering, gua sha, bach blomsterenergier). Jag presenterar utbildningar jag har gjort som leder till specialisering i behandlingar kring infertilitet, whiplash skador och fibromyalgi.

www.medberoendehjalpen.se

www.medberoendehjalpen.se

Medberoendehjälpen har behandling för medberoende, anhöriga och Vuxna Barn.

www.kristinasmedicinskafotvard.se

www.kristinasmedicinskafotvard.se

Kristinas medicinska fotvård i Luleå. En liten fotvårdsklinik med stort hjärta mitt i centrala Luleå.

Visar 161 - 165 (165)