Din Studio

Hälsa & Välmående

Visar 121 - 127 (127)

www.halsa-harmoni.net

www.halsa-harmoni.net

Hälsa & Harmoni är ett friskvårdsföretag som ligger i Karlstad.

- KBT-terapi
- Scenarterapi
- Taktil massage

kulayogaart.dinstudio.se

kulayogaart.dinstudio.se

kulayoga_art.se
här finns både Yoga-kurser/workshops samt Konst & hantverk

www.kristinasmedicinskafotvard.se

www.kristinasmedicinskafotvard.se

Kristinas medicinska fotvård i Luleå. En liten fotvårdsklinik med stort hjärta mitt i centrala Luleå.

www.flowbyfanny.se

www.flowbyfanny.se

Spirituell vägledning

enmeningsfullvardag.dinstudio.se

enmeningsfullvardag.dinstudio.se

Denna sidan visar en bok om att tillsammans bygga en meningsfull vardag och ett tryggt boende.
Boken är skriven av sjuksköterskorna och forskarna Inger James och Annica Kihlgren som har Örebro universitet som bas.
Denna bok är resultatet på två deltagarbaserade forskningsprojekt inom äldreomsorgen.
I bokens första del är deltagarna med och utvecklar en meningsfull vardag och utifrån det skapas en värdegrund. I den andra delen av boken bygger deltagarna ett tryggt boende

Visar 121 - 127 (127)